Měření radonu

Naše firma se zabývá měřením radonu od roku 1991. Působíme zejména po celé Moravě v okolí měst Olomouc, Vyškov, Brno, Šumperk, Prostějov, Přerov, Mohelnice, Litovel, Bruntál a dalších. Podle potřeb jsme schopni měřit kdekoli v ČR.

Stanovení radonového indexu pozemku provádíme vysoce odborně a v termínech, které se maximálně přizpůsobí potřebám zákazníka.

Ing. Jan Surý jako oprávněná osoba, je držitelem oprávnění ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI  (ZOZ) uděleným  Státním úřadem pro jadernou bezpečnost na základě § 31 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,  k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany v rozsahu

- řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 2 písm. h) bodů 1 až 3 a 5 až 7 atomového zákona, podle § 3 písm. c) vyhlášky č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta, a to stanovení radonového indexu pozemku .

Evidenční číslo přidělené oprávněné osobě Státní úřadem pro jadernou bezpečnost je číslo: 181340.

Rozhodnutí k povolení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany je vydáno pod č.j.: SUJB/ORP/210/2018 ze dne 3.1.2018.

Jsme členy "Asociace radonové riziko". Z hlediska odbornosti patří tyto firmy ke špičce v rámci ČR a většinou i Evropy.

Měření radonu se nejčastěji využívá ke získaní stavebního povolení - při stavbě rodinných domů, nebytových prostor atd..

Při změření Radonu poskytujeme poradenství v oblasti protiradonového opatření zdarma.

Radon a zákony, legislativa

15.03.2017 20:08
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, platnost od 1.1.2017 Nový atomový zákon nahrazuje v současné době účinný zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon). Nový zákon vychází ze zkušeností s funkčností stávajícího systému při výstavbě nových...