Měření radonu v budovách - obecná informace

Tento typ měření vzhledem ke kapacitám již jako "kolaudační měření" neprovádíme.

Můžeme vzhledem k tomu, že máme dobré přístrojové vybavení provést pro osobní orientační potřebu majitele měření místností v hodinových údajích a podle výsledků náběhových křivek doporučit opatření. Ideálně je toto vhodné provést při zakoupení starého domu, kde většinou izolace podlah jsou nevyhovující.

Jedná se o měření, které se dá realizovat jen v uzavřených, stavebně dohotovených objektech.

Podmínkou měření je skutečnost, že vnitřní obytné nebo pobytové prostory staveb přímo nekomunikují s venkovním prostorem a že je rozdíl teplot vně a uvnitř místností alespoňo 10 st.C, ideálně více = zimní období. Měření v létě není relevantní.

Pokud na stavbě nejsou okna, dveře, nemá takové měření žádnou vypovídací schopnost, protože se měří venkovní vzduch, jehož objemová aktivita je zhruba o jeden až dva řády nižší než reálné hodnoty v bytě.

Detektory se dle závazné metodiky instalují do všech pobytových a obytných prostor v kontaktním podlaží, v jedné třetině místností v patře a po jednom detektoru v každém dalším nadzemním podlaží.

Cena za měření se odvíjí od počtu osazených detektorů.