Měření radonu v budovách - obecná informace

Jedná se o měření, které se dá realizovat jen v uzavřených, stavebně dohotovených objektech.

V zhledem k tomu, že koncentrace radonu v místnostech je velmi proměnlivá, realizuje se v praxi toto měření instalací přístrojů (detektorů) schopných integrovat tyto proměnlivé hodnoty.

Měření radonu v objektu trvá zpravidla týden.

Podmínkou měření je skutečnost, že vnitřní obytné nebo pobytové prostory staveb přímo nekomunikují s venkovním prostorem a že je rozdíl teplot vně a uvnitř místností alespoňo 10 st.C.

Pokud na stavbě nejsou okna, dveře, nemá takové měření žádnou vypovídací schopnost, protože se měří venkovní vzduch, jehož objemová aktivita je zhruba o jeden až dva řády nižší než reálné hodnoty v bytě.

Detektory se dle závazné metodiky instalují do všech pobytových a obytných prostor v kontaktním podlaží, v jedné třetině místností v patře a po jednom detektoru v každém dalším nadzemním podlaží.

Vyhodnocení přístrojů, nebo detektorů po expozici a vystavení měřícího protokolu je záležitostí hodiny.

Cena za měření se odvíjí od počtu osazených detektorů.

Ve speciálních případech lze i sledovat rychlost přísunu radonu do místnosti pomocí monitrů radonu (zápisy hodnot aktivity do paměti po 30 minutách s následným vyhodnocením křivky).

 

Tento typ měření vzhledem ke kapacitám již neprovádíme.